03/08/1628, 17

03/08/1628, 17

17 Haersolte bericht dat Philippe Calandrini via agent Carlaton heeft gezegd niet naar 's- Gravenhage te komen. Dit ondanks het verzoek van HHM d.d. 31 juli1 om daar bevelen te ontvangen van Lochteren, Huigens, Bruninxs en Haersolte. Ook zou Calandrini inmiddels de betaling hebben geregeld van het onderhoud en de servitiën van de uit Stade gekomen soldaten, waarover verschillende steden hebben geklaagd.
HHM verlenen commissaris Snouck een akte om Caladrini in Amsterdam te manen het onderhoud en de servitiën te betalen en deze bij weigering of vertraging onmiddellijk te mogen laten executeren. Ook verzoeken zij de Amsterdamse magistraat om dit toe te staan en Snouck bijstand te verlenen.

1 Deze datum is in S.G. 53 ingeschreven door een klerk.