04/08/1628, 1

04/08/1628, 1

1 HHM stellen de akte vast krachtens welke commissaris Snouck Philippe Calandrini moet manen het onderhoud en de servitiën te betalen voor de uit Stade gekomen soldaten van Morgan. Zij schrijven de magistraat van Amsterdam om Snouck te helpen.