04/08/1628, 2

04/08/1628, 2

2 De heren van Holland brengen een brief ter sprake van schout Blijenborch te Dordrecht, aldaar geschreven op 2 aug. Jan Brouwershaven, inwoner van Roosendaal, zou rond Pasen 44 vaten buskruit hebben uitgevoerd naar Antwerpen. Hiertoe zou hij een vermeend consent van HHM en een paspoort van de Admiraliteit te Amsterdam hebben gebruikt.
HHM gelasten gouverneur Ryhoven om Brouwershaven te laten ontbieden. Hij moet achterhalen wat er waar is van deze beschuldiging en HHM daarover berichten. Indien Brouwershaven geen schuld heeft, dient Ryhoven hem beleefd te laten gaan.