04/08/1628, 13

04/08/1628, 13

13 Naar aanleiding van het rapport van Bruininxs over het op 22 juni ingediende rekest van kapitein Willem van Brederoode achten HHM diens aanspraken ongegrond en wijzen zij het verzoek af.