04/08/1628, 15

04/08/1628, 15

15 HHM stemmen in met het voorstel van de president om Opten Oort hierheen te laten terugkeren. Dit opdat hij rekening en verantwoording kan afleggen over het door hem conform de overeenkomst met de RvS ontvangen geld voor het uitdiepen van de IJssel.