07/08/1628, 12

07/08/1628, 12

12 De aannemers van het uitdiepen van de IJssel verzoeken ontvanger-generaal Doublet te gelasten de door hen verantwoorde 20.000 gld. met hen af te rekenen. Ook dient Doublet opdracht te krijgen om voor de betaling van hun tekorten bij het sluiten van de rekening goede ordonnanties van andere gebouwde werken aan te nemen.
HHM wachten de komst af van de ontboden Opten Oort en zullen hem laten betalen conform eerdere resoluties.