08/08/1628, 6

08/08/1628, 6

6 Frans Roussel verzoekt d.d. Sluis 28 juli commissarissen aan te wijzen voor de naderende vernieuwing van de magistraat.
HHM laten Huissen, Casembroot, Lodestein, Vosbergen en Cock in Sluis, Aardenburg, Oostburg en Sint Anna ter Muiden de magistraat vernieuwen en de rekening afhoren en sluiten. Verder zijn deze commissarissen gelast informatie in te winnen over de situatie van de staatse gebieden in Vlaanderen. Zij moeten op de beste voet kohieren laten maken zodat er een redelijke verponding kan worden geheven in deze landen.