09/08/1628, 3

09/08/1628, 3

3 Commandant Dyden schrijft d.d. Emmerik [Emmerich] 4 aug. de Kleefse regering te hebben verzocht de compagnie ruiters van Soppenbroeck te betalen. Deze heeft daarop geantwoord te willen wachten tot de terugkeer van de in 's- Gravenhage aanwezige ambtman Aer.
HHM sturen hun besluit over het voorstel van Aer aan de commandant. Daarnaast vragen zij hem de Kleefse regering te blijven aanzetten tot de betaling van de genoemde compagnie. Wanneer dat niet of te traag gebeurt, mag hij krachtens eerdere autorisatie voortgaan met het innen van de contributies, waaruit de compagnie kan worden betaald.