09/08/1628, 10

09/08/1628, 10

10 Rode en Clant berichten in bespreking te zijn geweest met resident Schultetus. Conform diens schriftelijk ingediende memorie houdt de resident om verschillende redenen vast aan de lening van drie- tot vierduizend musketiers zonder de kosten hiervan af te trekken van het subsidiegeld. Als dekking van de betaling van de musketiers wijst Z.M. van Denemarken de met hun hulp veroverde of heroverde gebieden aan. Ook heeft Schultetus nogmaals verzocht om vier goede oorlogsschepen ter verdediging van de Sont.
HHM bedanken hun afgevaardigden voor de besprekingen en schorten een besluit hierover op.