10/08/1628, 1

10/08/1628, 1

1 HHM lezen het op 8 aug. opgestelde advies van de RvS over het op 31 juli ingediende rekest van twee edellieden uit Lotharingen. Na overleg met Z.Exc. acht de Raad het niet nuttig hun voorstel aan te nemen, aangezien de supplianten ieder een voorschot van 6.000 gld. vragen. Hierdoor lijkt het erop dat zij meer uit zijn op hun eigen voordeel dan op dat van de Republiek.
HHM nemen dit advies over.