10/08/1628, 2

10/08/1628, 2

2 Een op het bij de Maas gelegen schip Den Vliegenden Draeck geschreven brief van vice-admiraal Jasper Lieffhebber d.d. 7 aug. behoeft geen resolutie.