10/08/1628, 3

10/08/1628, 3

3 HHM nemen kennis van een brief waarin resident Aissema d.d. Hamburg 18 juli aan Duyck schrijft dat de keizer de magistraat van Hamburg per brief ernstig heeft verzocht onmiddellijk alle papieren en goederen van de administrator van Maagdenburg te geven. Daarbij zijn verschillende brieven van HHM en Maurits over de oorlog in Duitsland. Aissema vraagt of het niet nuttig zou zijn de magistraat te verzoeken deze papieren en goederen in hun bezit te houden.
HHM laten Noortwyck de inhoud van de brief met Z.Exc. bespreken en erover berichten.