10/08/1628, 4

10/08/1628, 4

4 Mr. Bartholomeus van Segwaert, voormalig raad van de Admiraliteit te Rotterdam, wil de tweede termijn van het bedrag waartoe hij is veroordeeld betalen: de helft contant en het restant over een jaar.
HHM houden vast aan hun eerdere resoluties hierover.