10/08/1628, 5

10/08/1628, 5

5 In een rekest meldt Pieter Denisz., koopman te Amsterdam, twee 32-ste delen in twee voor de kaapvaart uitgeruste schepen, De Bloeme en het schip met kapitein Pieter de Grave, te hebben verkocht aan Jan de Bleecker, inwoner van Vlissingen. Denisz. verzoekt de koop te mogen ontbinden en alles te herstellen in de oude toestand, aangezien hij daarbij meer dan twee keer aanzienlijk is bedrogen.
HHM verwijzen de suppliant naar de ordinaris rechter in Holland.