10/08/1628, 7

10/08/1628, 7

7 HHM wijzen het verzoek van Abraham du Fort om reisgeld voor zijn voorgenomen reis naar Schotland af.