10/08/1628, 8

10/08/1628, 8

8 In een rekest meldt Hans Wiederhuijsen uit Amsterdam het plan van de vijand te hebben ontdekt om met acht door de graaf van Wacke in Oostende uitgeruste schepen de Nederlandse Moskoviƫvaarders aan te vallen. Ook heeft hij de kapiteins die de soldaten op deze schepen zouden leiden hierheen gebracht. Wiederhuijsen vraagt hiervoor om een onkostenvergoeding van 108 gld. en een beloning naar inzicht van HHM.
HHM geven de suppliant 80 Kar.gld. naast de eerder door hem ontvangen 50 gld. Zij vragen de VOC en WIC hem een goede dienstbetrekking aan te bieden.