10/08/1628, 9

10/08/1628, 9

9 Jacob Gerridtsz. Aernhem, ordinaris bode van HHM, toont aan en verklaart onder ede dat hij tot tweemaal toe in dienst van het land een mast op zijn hoofd heeft gekregen. Ook is hij van zijn paard gevallen, wat hem een hoofdbreuk opleverde waardoor hij vier à vijf jaar achtereen een plaatsvervanger heeft moeten laten reizen voor de helft van zijn loon.
HHM laten de suppliant als ordinaris bode vervangen door Jasper Ameijde. Deze krijgt een salaris als bode en moet de hiertoe vereiste eed afleggen in handen van de RvS.