11/08/1628, 10

11/08/1628, 10

10 Clant bericht over een brief waarin de Bewindhebbers van de WIC d.d. Amsterdam 8 aug. schrijven dat het jacht De Bruinvisch met in beslag genomen suiker en drie andere door het schip De Maecht van Enchuisen achtergelaten prijzen in Falmouth zijn aangekomen. De schepen wachten op konvooi.
Na overleg met Z.Exc. antwoorden HHM de Bewindhebbers dat deze de officieren van de genoemde schepen schrijven naar Portsmouth te gaan. Zij kunnen dan in aanwezigheid van de daar gelegen Nederlandse oorlogsschepen hierheen komen. Voor alle zekerheid moet men echter luitenant-admiraal Dorp gelasten na de komende springvloed twee van zijn schepen daarheen te sturen. Indien zij kunnen worden gemist moeten deze schepen de genoemde prijzen en het jacht veilig konvooieren.