12/08/1628, 1

12/08/1628, 1

1 De RvS adviseert d.d. 9 aug. over het op 8 aug. ingeziende rekest van Cornelis Beliarts, inwoner van Terheijden. De Raad meent dat men de gewenste uitvoer kan toestaan, mits de suppliant 's lands belasting betaalt en borg stelt opdat het materiaal niet naar andere bestemmingen wordt vervoerd.
HHM nemen dit advies over.