12/08/1628, 5

12/08/1628, 5

5 De burgemeesters van Amsterdam schrijven d.d. Amsterdam 9 aug. ter aanbeveling van het rekest van Pieter Beck, koopman en poorter van hun stad. Beck vraagt om een voorschrijven aan de gouverneur van Lünen en de licentmeester aldaar, opdat deze de teruggave regelen van zestien stukken koper. Deze waren in Münster op acht karren geladen om daarvandaan over Keulen naar Aken [Aachen] te worden vervoerd en zijn in Lünen in beslag genomen, terwijl de vereiste tollen en licenten waren betaald.
HHM verlenen het voorschrijven.