13/08/1628, 2

13/08/1628, 2

2 Admiraal Laurens Reael schrijft d.d. Wenen 26 juli de brief van HHM aan de keizer van 10 juni te hebben ontvangen. Reael heeft deze aan Z.M. laten aanbieden. Ook heeft hij vernomen dat Z.M. en diens krijgsraad hebben besloten de neutraliteit met HHM voort te zetten.
HHM nemen hierover voorlopig geen besluit.