15/08/1628, 1

15/08/1628, 1

1 De Raad van Vlaanderen schrijft d.d. Middelburg 27 juli dat het op 4 juli bij HHM ingediende rekest van Elisabet Adriaensdr. van der Made rechtsgrond heeft. Zij heeft recht op de verzochte beroepszaak tegen Willem Symonsz. van Dingenhoven.
HHM nemen dit over.