15/08/1628, 7

15/08/1628, 7

7 In een memorie verzoekt Josias van Vosbergen om commissarissen in aanwezigheid of afwezigheid van Schultetus te informeren over zaken waarvan de welstand van de koning van Denemarken afhangt.
HHM committeren Noortwyck, Bruininxs en Schaffer hiertoe.