15/08/1628, 14

15/08/1628, 14

14 Vice-admiraal Lieffhebber en kapitein Peckius compareren. Beiden menen recht te hebben gehad op het veroverde schip met toebehoren, waarop Michiel Romboutsz. uit Oostende kapitein is geweest.
HHM laten fiscaal Silla naar Rotterdam vertrekken. In aanwezigheid van twee raden en de fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam moet hij daar de gevangen vijanden ondervragen over de situatie en het eigendom van het veroverde schip, waarop zij zijn gevangengenomen. Silla moet over zijn bevindingen berichten.