15/08/1628, 8

15/08/1628, 8

8 Louys de Rihoven schrijft d.d. Bergen op Zoom 10 aug. dat een Jan Brouwershaven in Roosendaal niet bekend is, maar wel ene Jacob Brouwershaven. Deze is met zijn schip enige tijd in Zeeland geweest en staat bekend als een eerlijk man en goed patriot. Wellicht heeft een onbekende op zijn naam de 44 tonnen buskruit naar Antwerpen vervoerd.
HHM zullen dit nader onderzoeken.