17/08/1628, 5

17/08/1628, 5

5 De RvS adviseert d.d. 10 aug. over de brief van graaf Ulrich van Oost-Friesland. Na overleg met Z.Exc. meent de Raad hierop te moeten antwoorden dat de Republiek altijd neutraal is gebleven tegenover de keizer. Men wil de neutraliteit voortzetten, mits deze van keizerlijke kant niet wordt geschonden en de keizerlijke troepen ter vermindering van de druk op het graafschap Oost-Friesland worden weggehaald uit de door hen bezette plaatsen. De Republiek is niet van plan deze plaatsen door nieuwe, staatse troepen te laten bezetten.
HHM stellen een besluit hierover uit.