17/08/1628, 8

17/08/1628, 8

8 In een rekest meldt de magistraat van IJzendijke dat Jacob de Chantraine alias Broucqsaut c.s., bedijkers van de schor ten noorden van IJzendijke, conform het op 13 feb. 1614 verkregen octrooi van dijkage de kade rondom het oude fort van IJzendijke moeten verhogen tot boven de vloedlijn en van paalwerk en planken moeten voorzien. Bovendien moeten de bedijkers de berm van de gracht van het fort hellend maken en bekrammen en deze jaarlijks onderhouden met twee matten. Zij doen dit echter niet naar behoren en blijven in gebreke. De suppliant verzoekt HHM de naar IJzendijke vertrekkende raden van State te machtigen de toestand van de genoemde werken te inspecteren. Als zij daarover hebben bericht aan HHM, kunnen deze er een passend besluit over nemen.
HHM machtigen de naar IJzendijke gaande president van de RvS om de staat van deze werken te inspecteren en de inhoud van het genoemde octrooi te onderzoeken. Over beide zaken moet hij berichten.