18/08/1628, 1

18/08/1628, 1

1 Schaffer bericht het gisteren gedane verzoek van Lansloot te hebben besproken met Z.Exc. Ook heeft hij een aan Julius Dominicus Hottinga, afgevaardigde te Emden, gerichte brief van Mathias Gallas d.d. Berum 6 aug. inzake de vrijlating van scheepskapitein Reinier Salyns met Z.Exc. besproken. Daarin zegt Gallas niet op de vrijlating te kunnen ingaan voordat hij de mening van de keizer erover heeft gehoord. Z.Exc. adviseert namens HHM aan Gallas te schrijven over de vrijlating van de kapitein en aan de staatse officieren en soldaten heimelijk opdracht te geven een aanzienlijke aanhanger van de keizerlijken gevangen te nemen.
HHM geven deze kwestie aan de RvS. De Raad moet er na nader overleg met Z.Exc. over berichten.