18/08/1628, 11

18/08/1628, 11

11 In een rekest meldt Jan Gerridtsz. Wobma, chercher van de konvooien te Amsterdam, elf jaar als chercher te hebben gediend. De Admiraliteit te Amsterdam heeft hem in 1626 100 Kar.gld. toegekend, in 1627 120 gld. en op 17 maart nogmaals 120 gld. conform de ordonnantie daarvan. Ontvanger Houffyser weigert echter de laatste 120 pond te betalen aangezien de Generaliteitsrekenkamer de ordonnantie niet wil passeren. Wobma verzoekt de ordonnantie van het College goed te keuren en ontvanger Houffijser deze te laten betalen.
Voordat HHM hierover beslissen, vragen zij het Amsterdamse College over het rekest te berichten.