19/08/1628, 4

19/08/1628, 4

4 Naar aanleiding van het door de griffier gedane rapport over de declaratie van Julius Dominicus Hottinga en Johan Hunninga vanwege hun in Emden en in 's- Gravenhage gemaakte onkosten depĂȘcheren HHM ordonnantie . Ieder krijgen zij 600 gld. voor de moeite, waardoor de declaratie inclusief onkosten 4.580 gld. 19 st. bedraagt.