19/08/1628, 9

19/08/1628, 9

9 Veltdriel meldt door dr. Paschasius, burgemeester van Bergen op Zoom, te zijn bericht dat de vijand ter betaling van de onkosten voor de fortificatiewerken van Zandvliet een omslag heeft gemaakt voor de onder contributie staande gebieden in Brabant.
HHM laten de RvS daarover informatie inwinnen.