19/08/1628, 8

19/08/1628, 8

8 De afgevaardigden Bruninxs, Schaffer en raad van State Schotte berichten krachtens de resolutie van 2 aug. de werken ter verbetering en uitdieping van de Rijn en IJssel te hebben geïnspecteerd. Dit is nader uiteengezet in hun schriftelijk verbaal, waarvan de provincies desgewenst een kopie kunnen krijgen.
HHM bedanken de afgevaardigden voor hun moeite.