21/08/1628, 2

21/08/1628, 2

2 De Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam schrijven d.d. Amsterdam 18 aug. in het belang van de Compagnie op 28 aug. de Heren Negentien te laten bijeenkomen. Derhalve verzoeken zij HHM conform het octrooi één of meer personen aan te stellen als negentiende stem.
HHM committeren Eck, Bruninxs en Veltdriel hiertoe en gelasten de Compagnie hen te erkennen.