21/08/1628, 11

21/08/1628, 11

11 De heren van Holland melden dat de vijand reeds negen vissersschepen uit Maassluis heeft veroverd en een groot gedeelte van de haringvangers van zee heeft verjaagd. Zij verzoeken HHM nogmaals enkele heren aan te stellen die met hulp van de raden in de Admiraliteit te Rotterdam alsnog spoedig het eskader van vice-admiraal Lieffhebber op zee laten gaan.
HHM laten Nobel en Bruninxs naar Rotterdam en zo nodig naar andere plaatsen vertrekken om ondersteund door de raden het eskader van Lieffhebber op zee te laten gaan. Ook zijn zij gelast indien nodig hun gezag te doen gelden, aangezien het eskader vorige week op zee had moeten zijn.