24/08/1628, 4

24/08/1628, 4

4 Huygens, Bruninxs, Stavenis, Rode, Eysinga, Haersolte en Schaffer moeten uit de door de commiezen-generaal ingediende memorie, de door de pachters van het kwart ingediende stukken en de resolutie van Holland over de memorie een concept opstellen ter verbetering van de ordonnantie op de verpachting. Na onderzoek van het concept moet dit aan de provincies worden gestuurd.