24/08/1628, 1

24/08/1628, 1

1 HHM arresteren de gisteren genomen resolutie over de door de commiezen-generaal ingediende punten. Stavenis verklaart echter namens Zeeland hiermee niet verder in te stemmen zonder goedkeuring van zijn lastgevers.