24/08/1628, 10

24/08/1628, 10

10 Na de retroacta te hebben gelezen inzake het op 21 aug. ingediende rekest van Joan van Raesfelt c.s. besluiten HHM dat men de door de drost en 24 etten van de Landschap Drenthe in deze zaak gevolgde ordinaris rechtsgang niet mag belemmeren. De partijen moeten echter op 1 dec. in 's- Gravenhage compareren voor de afgevaardigden van HHM om hun onderlinge geschillen indien mogelijk bij te leggen.