24/08/1628, 3

24/08/1628, 3

3 Een brief van commandant Erentruiter d.d. Emden 26 juli behoeft geen resolutie.