24/08/1628, 5

24/08/1628, 5

5 HHM vragen advies aan de RvS over het verzoek van Johan Hacket, commandant van Ravenstein, om terugbetaling van 1.000 gld. Dit bedrag zegt hij tijdens zijn bevelvoering aan spionnen en andere geheime personen te hebben betaald om de plannen van de vijand te achterhalen.