24/08/1628, 6

24/08/1628, 6

6 HHM vragen de ter vergadering verschenen afgevaardigden van de Admiraliteiten te Rotterdam , Amsterdam en Dokkum of zij ook voorstellen willen doen waaraan aandacht moet worden besteed bij de verpachting van het kwart. Zij antwoorden er geen opmerkingen over te hebben.