24/08/1628, 7

24/08/1628, 7

7 Kelffken, Verboom, Stavenis, Rode, Veltdriel, Almeloe en Schaffer zullen vanmorgen om elf uur op het stadhuis hier in aanwezigheid van de afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges met de schepenen en secretaris van 's- Gravenhage het kwart van de konvooien en licenten verpachten. Dit gebeurt op de oude voet en zonder executie te doen. Op het hoogste bod mogen zij 1.000 gld. stellen. De pacht dient zo hoog mogelijk te worden gebracht zonder deze tot een precies bedrag te beperken. Dit laten HHM aan de genoemde heren over. Van de 1.000 gld. wordt ordonnantie gedepêcheerd.
De heren van Friesland en Groningen vragen HHM om de aanwezigen bij de verpachting te zeggen dat het konvooi of licent op de uitvoer van kanterkaas of stapelkaas in hun provincies tot nog toe niet per gewicht maar per aantal wordt verpacht. In Friesland wordt per honderd naar Bremen uitgevoerde kazen voor zes schippond en naar Hamburg voor vijf schippond aangeslagen. In Groningen worden tien grote of twintig middelgrote kazen voor één schippond aangeslagen. Ook mag er volgens de heren geen wijziging komen in de belastinginning van het ingevoerde Lüneburgse zout.
HHM weigeren dit en laten de verpachting slechts gebeuren conform de ordonnantie en de ampliatie daarvan. Hierop verklaren de heren van Friesland en Groningen dat hun lastgevers vasthouden aan de vele jaren gebruikelijke en nageleefde wijze en niet toestaan dat de pachters hierin verandering aanbrengen.