24/08/1628, 9

24/08/1628, 9

9 Barent Taepkens verzoekt op zijn eerdere commissie als extraordinaris commies-generaal te mogen aanblijven en in dit ambt te worden bevestigd. Anders wil hij in hetzelfde ambt opnieuw worden aangesteld over alle Admiraliteitscolleges.
HHM schorten een besluit hierover op.