25/08/1628, 4

25/08/1628, 4

4 In een rekest meldt ontvanger-generaal Pieter Houffijser dat de solliciteurs die de soldij en het kostgeld moeten innen voor de voor de kust van Vlaanderen en het kruisen van Het Kanaal bestemde schepen proberen hun voorschotten uit te stellen. Ook bericht hij over de overige schepen en andere benodigdheden voor de Admiraliteit te Amsterdam en de betaling van het kantoor van de suppliant.
HHM laten het College de genoemde solliciteurs geen zaken meer voor hem afhandelen zonder eerst speciale toestemming van hen te hebben verkregen.