25/08/1628, 6

25/08/1628, 6

6 In een memorie verzoeken enkele Palts-Neuburgse raden, secretarissen en schrijvers paspoort om van Düsseldorf met enkele keizerlijke commissarissen naar Emmerik [Emmerich] en terug te mogen gaan.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.