26/08/1628, 20

26/08/1628, 20

20 Burgemeester Berckel, gecommitteerd tot de wederzijdse gevangenenruil, compareert. Hij vertelt dat Willem Worchmans, burgemeester te Geldern, en Ambrosius Faes, burger van Geldern, op 18 juni 1627 door enkele soldaten van de garnizoenen te Grave, Emmerik [Emmerich] en Rees in het bos bij Meurs zijn gevangengenomen en in Grave zijn gevangengezet. Op bevel van HHM zijn zij onder borgstelling ontslagen. Uiteindelijk heeft de RvS in een vonnis d.d. 31 dec. 1627 Worchmans en Faes en hun goederen in 's- Gravenhage, waar hun zaak heeft gediend, als rechtmatige buit beschouwd. Zij zijn veroordeeld tot de betaling van 2.000 gld. en de kosten, waartoe hun borg in Nijmegen is ingevorderd. Aangezien Worchmans en Faes kennelijk zijn inbegrepen in het op 3 juli 1627 te Roosendaal gesloten verdrag van de wederszijdse gevangenenruil, verzoekt Berckel HHM te regelen dat zij de genoemde 2.000 gld. terugkrijgen.
HHM geven de zaak in handen van de RvS. De Raad moet berichten hoe men deze kan herstellen of verdedigen.