28/08/1628, 10

28/08/1628, 10

10 Laurens Reael schrijft d.d. Wenen 5 aug. dat de keizer en zijn raad aan de hertog van Friedland advies hebben gevraagd over zijn vrijlating.
HHM laten Culenborch, Noortwijck, Stavenis, Ploos, Eijsinga, Haersolte en Schaffer deze kwestie bespreken met Z.Exc.