29/08/1628, 2

29/08/1628, 2

2 Resident Aissma schrijft d.d. Hamburg 9/19 aug. dat Wallenstein zich van Stralsund heeft teruggetrokken naar Brandshagen. Ook wordt de koning van Zweden met een aanzienlijk leger verwacht om de stad te ontzetten.