29/08/1628, 4

29/08/1628, 4

4 De heren van Zeeland brengen opnieuw ter sprake dat de drost en magistraat van Bergen op Zoom nog steeds 10 st. heffen op iedere door hun stad rechtstreeks naar de ter begunstiging van de voorgenomen fortificaties verblijvende soldaten vervoerde ton Hollands of Zeeuws bier. De drost en magistraat hebben deze belasting in de door hen ingediende verklaring echter niet kunnen verantwoorden, zoals in de resolutie van 6 aug. is verzocht.
HHM schrijven die van Bergen op Zoom het onredelijk en onrechtmatig te vinden dat deze belasting wordt geheven op uit de Republiek afkomstige en slechts door of langs hun stad komende goederen, die rechtstreeks naar de legerplaats van de soldaten gaan. Zij gelasten hun om de belasting op Hollands en Zeeuws bier voorlopig af te schaffen totdat er anders wordt besloten. Bij weigering zullen HHM andere maatregelen treffen en deze door gouverneur Ryhoven laten uitvoeren.