29/08/1628, 6

29/08/1628, 6

6 De RvS schrijft d.d. 's-Gravenhage 28 aug. conform de resolutie van 19 aug. inlichtingen te hebben ingewonnen, maar niet te hebben geconstateerd dat de vijand vanwege de bouw van de fortificaties bij Zandvliet een omslag heeft gemaakt voor de onder contributie staande gebieden in Brabant. Wel heeft de commandant van Zandvliet sporadisch wat ontvangen voor haver en hooi.
HHM laten de kwestie hierbij.