29/08/1628, 11

29/08/1628, 11

11 Nobel brengt een brief ter tafel van commandeur De la Porte, gouverneur van Le Havre, d.d. 13 aug. aan de Admiraliteit in Zeeland . Hierin bericht De La Porte een aantal Nederlandse schepen in Le Havre te hebben laten confisqueren. Hij wil deze net zo lang vasthouden totdat kapitein Boudewyn is vrijgelaten. Deze Fransman is op commissie van Richelieu en met toestemming van de koning uitgevaren tegen zijn vijanden en in Zeeland aangehouden omdat hij op zee Nederlandse schepen heeft beschadigd.
HHM zullen een kopie van de brief aan hun gezanten in Frankrijk sturen. Daarnaast schrijven zij deze erover te klagen bij de raad van de koning en te vragen of het de bedoeling is dat de tegen de vijand uitvarende Franse kapiteins onder het voorwendsel van een commissie van de koning of een pascedel van Richelieu ook Nederlandse schepen veroveren of beschadigen. HHM zullen op een rechtmatige en geoorloofde manier voorkomen dat hun schepen hierdoor in Frankrijk worden aangehouden en in beslag genomen.